Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/11541
Title: Звіт про науково-дослідну роботу «Розробка АСЕАЯ рослинної сировини для харчової промисловості». Розділ «Розробка інформаційно-обчислювального і приладо-аналітичного комплексу кислотного числа (ІОК і ПАК) для АСЕАЯ насіння соняшнику» (проміжний), шифр 326/76
Authors: Гончаренко, Борис Миколайович
Keywords: обчислювальний комплекс
пристрій введення-виведення
ЕОМ
система автоматичного керування
екстрактор
приладо-аналітичний комплекс
розробка
вычислительный комплекс
устройство ввода-вывода
ЭВМ
система автоматического управления
экстрактор
приборно-аналитический комплекс
разработка
computer system
device input and output
computer automatic control system
extractor
tool-analytic complex
development
кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Issue Date: 1983
Citation: Разработка АСЭАК растительного сырья для пищевой промышленности. Раздел «Разработка информационно-вычислительного и приборно-аналитического комплекса кислотного числа ( ИВК и ПАК) для АСЭАК семян подсолнечника», шифр 326/76 [Текст] : отчёт о НИР (промежуточ.) / КТИПП ; рук. Б.Н. Гончаренко. Проблема 38.02.02.00.76. Задание 38.02.02.08.76. Рег. №81072596. Инв.№0283.0 085840-. – К., 1983. – 87 с.
Abstract: Звіт по темі: "Розробка інформаційно -обчислювального і приладо -аналітичного комплексу кислотного числа ( ІОК і ПАК ) для АСЕАЯ насіння соняшника " становить 87 стор машинописного тексту , - таблиць , 10 рисунків та 5 додатків. Звіт містить матеріали з розробки технічних вимог до ІОК АСЕАЯ НС, структурну, функціональну і принципову схеми САК ПАКів АСЕАЯ НС. Дається короткий зміст основних розділів технічної документації на ПАК кислотного числа насіння соняшнику. Викладається питання про розробку та виготовлення екстрактора для пробопідготовки насіння соняшнику.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/11541
Appears in Collections:Звіти НДР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZNDR_1983_all.pdf41.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.