Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/1910
Title: Англійська мова: Метод, вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів спеціальностей 7.050104 "Фінанси", 7.060106 "Облік і аудит", 7.050107 "Економіка підприємства", 7.050101 "Маркетинг" заочної форми навчання
Authors: Стрельникова, Л. Г.
Бузницька, Раїса Олександрівна
Никитенко, Ольга Василівна
Ільїна, Ольга Володимирівна
Софійська, Т. С.
Верба, Алла Леонтіївна
Keywords: Велика Британія
США
форми дієслова
університет
Україна
Великобритания
США
Great Britain
USA
verb forms
university
Ukraine
кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації
Issue Date: 1999
Citation: Англійська мова : метод. вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів спеціальностей 7.050104 "Фінанси", 7.060106 "Облік і аудит", 7.050107 "Економіка підприємства", 7.05010 "Маркетинг" заочної форми навчання / 0. П. Авраменко, Д. Г. Стрельникова, А. Л. Верба, Р. О. Бузницька, О. В. Нікітенко, О. В. Ільїна, Т. С. Софійська. - К. : УДУХТ, 1999. - 88 с.
Abstract: Поглиблення та поширення міжнародного співробіт- ництва в різних галузях народного господарства вимагає від сучасного випускника вищої школи практичного володіння іноземною мовою, що дозволяє своєчасно ознайомитись з новими технологіями та відкриттями в науці і техниці, сприяє встановленню контактів з зарубіжними фірмами та підприємствами. Deepening and distribution of international co- tion in various sectors of the economy requires modern high school graduate practical foreign language, allowing time to learn about new technologies and discoveries in science and technics, facilitates contacts with foreign companies and enterprises.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/1910
Appears in Collections:Методичні рекомендації та програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
English recommendations.pdf93.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.