Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/2059
Title: Англійська мова: Методичні вказівки до самостійної роботи над розмовними темами для студентів І-ІІ курсів усіх спеціальностей заочної форми навчання
Authors: Шапран, Людмила Юліївна
Чередніченко, Галина Анатоліївна
Куниця, Людмила Іванівна
Keywords: біографія
університет
Україна
Великобританія
США
вища освіта
екологія
харчова промисловість
biography
university
Ukraine
Great Britain
USA
higher education
ecology
food industry
кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації
Issue Date: 2006
Citation: Англійська мова : метод. вказівки до самост. роботи над розмов. темами для студ. I - II курсів усіх спец. заоч. форми навч. / Л. Ю. Шапран, Г. А. Чередніченко, Л. І. Куниця. - К. : НУХТ, 2006. - 103 с.
Abstract: Методичні вказівки спрямовані на розвиток комунікативної мовленнєвої компетенції в особистісній, публічній, освітній та професійній сферах в усних продуктивних видах діяльності (говоріння).
Methodological materials are aimed at developing students’ communicative language competences in personal, public, educational and occupational domain in oral production (speaking).
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/2059
Appears in Collections:Методичні рекомендації та програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6780.pdf4.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.