Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/2097
Title: Англійська мова: Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів IІ курсу напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» заочної форми навчання
Authors: Шапран, Людмила Юліївна
Куниця, Людмила Іванівна
Чередніченко, Галина Анатоліївна
Keywords: економіка
роздрібна торгівля
франшизні операції
аутсорсинг
інфляція
конкуренція
конкуренція
economy
retailing
franchising
outsourcing
inflation
competition
кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації
Issue Date: 2006
Citation: Шапран, Л. Ю. Англійська мова : метод. вказівки до вивчення дисципліни та виконання контр. робіт для студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" заочної форми навчання / Л. Ю. Шапран, Л. 1. Куниця, І. А. Чередніченко. - К : НУХТ, 2009. - 73 с.
Abstract: Методичні вказівки містять контрольні завдання, спрямовані на оцінювання рівня володіння мовою студентами через семестровий контроль рівня лінгвістичних та граматичних умінь в межах опанованого матеріалу згідно програми.
Methodological materials are aimed at assessing the students’ levels of proficiency by term control of students’ lexical and grammatical skills according to the syllabus.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/2097
Appears in Collections:Методичні рекомендації та програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7207.pdf4.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.