Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27187
Title: Використання натуральної рослиної сировини в технологіях кисломолочних продуктів
Authors: Ющенко (Гончар), Наталія Михайлівна
Миколів, Іван Михайлович
Кузьмик, Ульяна Геннадіївна
Keywords: композиції прянощів
кисломолочні пасти
spice compositions
sour milk paste
кафедра технології молока і молочних продуктів
кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Issue Date: 2016
Citation: Ющенко, Н. М. Використання натуральної рослиної сировини в технологіях кисломолочних продуктів / Н. М. Ющенко, І. М. Миколів, У. Г. Кузьмик // Удосконалення процесів і обладнання – запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2016 р. : матеріали конференції. – К. : НУХТ, 2016. – С. 226–227.
Abstract: Останнім часом споживачі надають перевагу харчовим продуктам які не тільки привабливі на вигляд, а також які містять натуральні компоненти. З цією метою використовують різноманітну рослину сировину, серед якої є прянощі. Використання пряно-ароматичної сировини є перспективним не лише для приготування кулінарних страв, а ще можуть використовуватись і як збагачувальний компонент у складі рецептур продуктів промислового виробництва. Відомо, що різні види прянощів доповнюють один одного, створюючи неповторний флейвор, який вирізняє продукт з-поміж інших. Тому важливим є розроблення наукового підходу для комбінування натуральної смако-ароматичної сировини та композицій прянощів для молочних продуктів. Застосування пряно-ароматичної сировини у складі рецептур продуктів на молочній основі є достатньо обмеженим, тому створення нових видів молочних продуктів з використанням прянощів є актуальним завданням сьогодні. Recently, consumers prefer foods that are not only attractive in appearance, but also contain natural ingredients. To this end, using a variety of plant raw materials, among which there are spices. The use of spicy aromatic raw materials is promising not only for the preparation of culinary dishes, but can also be used as an enrichment component in the formulation of products of industrial production. It is known that various types of spices complement each other, creating a unique flavor that distinguishes the product from among others. Therefore, it is important to develop a scientific approach to combining natural flavoring and dairy spice compositions. The use of spicy aromatic raw materials in the formulation of dairy products is quite limited, so the creation of new types of dairy products using spices is an urgent task today.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27187
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Програма_Процеси.pdf151.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.