Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/5088
Title: Спосіб виробництва квасу (Патент на винахiд № 24904)
Authors: Прибильський, Віталій Леонідович
Маринченко, Віктор Опанасович
Підгорський, Валентин Степанович
Коваленко, Надія Констянтинівна
Григоров, Юрій Григорович
Keywords: чиста культура дріжджів
pure culture yeast kvas swort
квасне сусло
молочнокислі бактерії
квас
зброджування
купажування
lacticacid bacteria
kvass
fermentation
blending
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 1993
Citation: Патент 24904 UA, МПК 6 С 12 С 3/00 Спосіб виробництва квасу / Прибильський В. Л., Маринченко В. О., Підгорський В. С., Коваленко Н. К., Григоров Ю. Г. ; заявник Український державний університет харчових технологій. — № 97063366 ; заявл. 27.06.97 ; опубл. 06.10.98
Abstract: Спосіб виробництві квасу, який передбачає розмноження чистих культур дріжджів і молочнокислих бактерій, внесення їх доквасного сусла, зброджування його та купажування з рецептурними компонентами, який відрізняється тим, що з молочнокислих бактерій використовують штами. Streptococcusfaecium K77D і Lactobacillus plantarum AH 11/16. Method of producing kvass, which in volves propagation of pure cultures of yeast and lacticacid bacteria, making them kvas swort, fermentation and blending it with prescription components, where in that the use of lactic acid bacteria strains of Streptococcus faecium K77D and Lactobacillus plantarum AH 11/16.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/5088
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.1.pdf846.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.