Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6519
Title: Методи контролю харчових виробництв
Authors: Штангеєва, Надія Іванівна
Чернявська, Людмила Іванівна
Рева, Леонід Павлович
Ліпєц, Антон Адамович
Клименко, Лариса Степанівна
Олянська, Світлана Пантелеймонівна
Логвін, Володимир Матвійович
Виговський, Валерій Юрійович
Козявкін, Анатолій Петрович
Хомічак, Любомир Михайлович
Лагода, Володимир Андрійович
Петриченко, Ігор Борисович
Гусятинська, Наталія Альфредівна
Чагайда, Андрій Олегович
Keywords: точність
статистична обробка
харчові виробництва
методики
показники
якість
сировина
напів-продукти
готова продукція
прилади
устаткування
accuracy
statistical processing
food production methods
performance
raw materials
quality
semi-products
finished products
tools
equipment
кафедра готельно-ресторанної справи
кафедра технології цукру і підготовки води
Issue Date: 2000
Citation: Методи контролю харчових виробництв : лабор. практ. / Н. І. Штангеєва, Л. І. Чернявська, Л. П. Рева, А. А. Ліпєц; М-во освіти і науки України, УДУХТ. - К.: УДУХТ, 2000. - 240 с.
Abstract: Викладено теоретичні основи методів контролю харчових виробництв, наведено стандартні та перспективні методики визначення основних показників якості сировини, напівпродуктів і готової продукції з використанням сучасних приладів і устаткування. Дано порівняльну характеристику точності використовуваних методів і приладів, а також методику статистичного опрацювання результатів.
Expounded the theoretical basis of methods to control food production, are standard and advanced methods for determining key indicators of quality raw materials, intermediates and finished products using modern instruments and equipment. Given the comparative characteristics of accuracy used methods and devices, and methods of statistical processing of results.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6519
Appears in Collections:Практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
222.pdf8.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.