Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 145 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1996Способ активации прессованых хлебопекарных дрожжей (Патент на полезную модель № 13426)Дробот, Вера Ивановна; Фалендыш, Наталья Алексеевна; Доценко, Виктор Федорович; Drobot, Vera; Falendysh, Natalia; Dotsenko, Viktor
1999Спосіб одержання спиртових бражок із крохмалевмісної сировини (Патент на винахід № 35247)Гулий, Іван Степанович; Шиян, Петро Леонідович; Циганков, Петро Семенович; Домарецький, Віталій Афанасійович; Жолнер, Іван Дмитрович; Сосницький, Віталій Володимирович; Артюхов, Володимир Якович; Gulyy, Ivan; Tsygankov, Peter; Domareckij, Vitaliy; Zholner, Ivan; Sosnitsky, Vitaliy; Shiyan, Peter; Artyukhov, Vladimir
1993Способ получения концетрата «Солодовый» для производства безалкогольных напитков (А. с. 1822867)Ємельянова, Ніна Олександрівна; Емельянова, Нина Александровна; Yemelyanova, Nina; Диченко, Л. В.; Dichenko, L.; Кошова, Валентина Миколаївна; Кошевая, Валентина Николаевна; Koshova, Valentina
1996Спосіб виробництва пшеничного хліба (Деклараційний патент на винахід № 9974)Доценко, Віктор Федорович; Іщенко, Тетяна Іванівна; Володіна, Анфіса Григорівна; Чекман, Іван Сергійович; Голота, Людмила Григорівна; Dotsenko, Viktor; Ishchenko, Tatiana; Volodina, Anfisa; Chekman, Ivan; Golota, Lyudmila
1996Спосіб виробництва пектину з бурякового жому (Патент на винахід № 10267)Свінціцька, Анна Іванівна; Танащук, Людмила Іванівна; Крапивницька, Ірина Олексіївна; Карпович, Микола Сергійович; Свинцицкая, Анна Ивановна; Танащук, Людмила Ивановна; Крапивницкая, Ирина Алексеевна; Карпович, Николай Сергеевич; Svintsitska, Anna; Tanaschuk, Lyudmila; Krapivnitska, Iryna; Karpovich, Nikolay
1997Спосіб виготовлення пива (Патент № 14584)Ємельянова, Ніна Олександрівна; Удодов, Сергій Олександрович; Данилевська, Алла Вікторівна; Yemelyanova, Nina; Udodov, Sergey; Danilevska, Alla
1998Спосіб одержання спирту етилового технічного із крохмаль- і цукровмісної сировини (Патент на винахід № 24329)Гулий, Іван Степанович; Шиян, Петро Леонідович; Циганков, Петро Семенович; Домарецький, Віталій Афанасійович; Жолнер, Іван Дмитрович; Сосницький, Віталій Володимирович; Жихарєв, Юрій Валентинович; Сватков, Леонід Борисович; Зінченко, Людмила Іванівна; Каналош, Оксана Анатоліївна; Шуляковський, Геннадій Францович; Яценко, Ольга Володимирівна; Пашков, Володимир Костянтинович; Худик, Богдан Іванович; Рудаков, Володимир Костянтинович; Gulyy, Ivan; Shiyan, Peter; Tsygankov, Peter; Domareckij, Vitaliy; Zholner, Ivan; Sosnitsky, Vitaliy; Zhikharev, Yuriy; Svatkov, Leonid; Zinchenko, Ludmila; Kanalosh, Oksana; Hudik, Bohdan; Shuliakovskiy, Gennady; Yatsenko, Olga; Pashkov, Vladimir; Rudakov, Vladimir
1993Способ мокрой очистки отработаного теплоносителя (№ 1802722)Орлов, Леонид Алексеевич; Касинец, Петр Андреевич; Литвиненко, Анатолий Михайлович; Orlov, Leonid; Kasinets, Peter; Litvinenko, Anatoly
1992Способ очистки диффузионного сока (Авторское свидетельство 1751217)Козявкін, Анатолій Петрович; Козявкин, Анатолий Петрович; Kozyavkin, Anatoly; Мельник, Ірина Петрівна; Мельник, Ирина Петровна; Melnyk, Irina P.; Штангеєва, Надія Іванівна; Штангеева, Надежда Ивановна; Shtangeeva, Nadiya; Клименко, Лариса Степанівна; Клименко, Лариса Степановна; Klimenko, Larysa
1990Способ производства инулинсодержащих продуктов из топинамбура (Авторское свидетельство № 1578872)Зинченко, Наталья Юрьевна; Бобровник, Леонид Демьянович; Гулый, Иван Степанович; Ефимов, Андрей Семенович; Федоренченко, Лидия Алексеевна; Ремесло, Наталия Васильевна; Лезенко, Галина Александровна; Третьякова, М. П.; Скробонская, Н. А.; Купчик, Лидия Андреевна; Дорохович, Антонелла Николаевна; Мельник, Игорь Михайлович; Оболкина, Вера Ильинична; Zinchenko, Natalia; Bobrovnik, Leonid; Lezenko, Galina; Efimov, Andriy; Fedorenchenko, Lidiya; Gulyy, Ivan; Dorohovich, Antonella; Melnik, Igor; Obolkina, Vera; Tretiakova, M.; Skrbonska, N.; Remeslo, Natalia; Kupchik, Lydia