Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 24 (Search time: 0.009 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1993Програма, методичні вказівки і контрольні завдання по дисципліні «Гидравлика і гідравлічні машини» для студентів спеціальності 17.06 заочної форм навчанняМотуз, Ігор Костянтинович; Мотуз, Игорь Константинович; Motuz, Igor; Кулінченко, Віталій Романович; Кулинченко, Виталий Романович; Kulinchenko, Vitaliy; Саввова, Ольга Володимирівна; Саввова, Ольга Владимировна; Savvova, Olga
2000Процеси і апарати харчових виробництв. Основи гідравліки: Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів технологічних спеціальностей заочної форми навчанняМотуз, Ігор Костянтинович; Мотуз, Игорь Константинович; Motuz, Igor
2004Гідрогазодинаміка: Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.092501 «Автоматизоване управління технологічними процесами» і 7.092502 «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» заочної скороченої форми навчанняМотуз, Ігор Костянтинович; Кулінченко, Віталій Романович; Motuz, Igor; Kulinchenko, Vitaliy
2002Гідрогазодинаміка: Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.092501 «Автоматизоване управління технологічними процесами» і 7.092502 «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» заочної форми навчанняКулінченко, Віталій Романович; Мотуз, Ігор Костянтинович; Kulinchenko, Vitaliy; Motuz, Igor
1989Методические рекомендации по разработке и освоению научно обоснованных систем ведения сельського хозяйства в колхозах и совхозах Украинской ССРКулинченко, Виталий Романович; Колтунов, В. А.; Kulinchenko, Vitaliy; Koltunov, V.
1984Методические указания к проведению лабораторных работ по гидравлике для студентов всех cпециальноcтейРуденко-Грицюк, Галина Евгеньевна; Зеленюк, Илья Григорьевич; Мотуз, Игорь Константинович; Геращенко, Виталий Николаевич; Пахомов, Владлен Николаевич; Саввова, Ольга Владимировна; Rudenko-Gritsyuk, Galina; Zelenyuk, Ilya; Motuz, Igor; Gerashchenko, Vitaliy; Pakhomov, Vladlen; Savvova, Olga
1991Методичні вказівки і до самрстійної роботи «Гідравлічний розрахунок установки відцентрового насоса» по дисципліні «Гидравлика і гідравлічні машини» для студентів спеціальності 17.06 денної форми навчанняКулінченко, Віталій Романович; Мотуз, Ігор Костянтинович; Саввова, Ольга Володимирівна; Kulinchenko, Vitaliy; Motuz, Igor; Savvova, Olga
1983Методические указания к выполнению расчетных, графических и курсовых работ по гидравлике для студентов всех специальностейМотуз, Игорь Константинович; Motuz, Igor
2009Гідравліка, гідравлічні машини та гідропневмопривід. Частина І. Гідравліка і гідравлічні машини: Конспект лекцій для студентів спецішіьностей 7.090200 «Інженерна механіка», 7.090500 «Промислова енергетика», 7.092500 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчанняКулінченко, Віталій Романович; Деменюк (Майданець), Оксана Миколаївна; Kulinchenko, Vitaliy; Demenyuk (Maydanets), Oksana
1990Методические указания к решению ситуационной задачи «Определение критической высоты всасывания центробежного насоса» для студентов специальности 17.06 дневной формы обученияСаввова, Ольга Владимировна; Мотуз, Игорь Константинович; Savvova, Olga; Motuz, Igor