Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 12 (Search time: 0.02 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1993Програма, методичні вказівки і контрольні завдання по дисципліні «Гидравлика і гідравлічні машини» для студентів спеціальності 17.06 заочної форм навчанняМотуз, Ігор Костянтинович; Мотуз, Игорь Константинович; Motuz, Igor; Кулінченко, Віталій Романович; Кулинченко, Виталий Романович; Kulinchenko, Vitaliy; Саввова, Ольга Володимирівна; Саввова, Ольга Владимировна; Savvova, Olga
2004Гідрогазодинаміка: Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.092501 «Автоматизоване управління технологічними процесами» і 7.092502 «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» заочної скороченої форми навчанняМотуз, Ігор Костянтинович; Кулінченко, Віталій Романович; Motuz, Igor; Kulinchenko, Vitaliy
2002Гідрогазодинаміка: Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.092501 «Автоматизоване управління технологічними процесами» і 7.092502 «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» заочної форми навчанняКулінченко, Віталій Романович; Мотуз, Ігор Костянтинович; Kulinchenko, Vitaliy; Motuz, Igor
1989Методические рекомендации по разработке и освоению научно обоснованных систем ведения сельського хозяйства в колхозах и совхозах Украинской ССРКулинченко, Виталий Романович; Колтунов, В. А.; Kulinchenko, Vitaliy; Koltunov, V.
1991Методичні вказівки і до самрстійної роботи «Гідравлічний розрахунок установки відцентрового насоса» по дисципліні «Гидравлика і гідравлічні машини» для студентів спеціальності 17.06 денної форми навчанняКулінченко, Віталій Романович; Мотуз, Ігор Костянтинович; Саввова, Ольга Володимирівна; Kulinchenko, Vitaliy; Motuz, Igor; Savvova, Olga
2009Гідравліка, гідравлічні машини та гідропневмопривід. Частина І. Гідравліка і гідравлічні машини: Конспект лекцій для студентів спецішіьностей 7.090200 «Інженерна механіка», 7.090500 «Промислова енергетика», 7.092500 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчанняКулінченко, Віталій Романович; Деменюк (Майданець), Оксана Миколаївна; Kulinchenko, Vitaliy; Demenyuk (Maydanets), Oksana
1991Методичні вказівки до розробки лекційних занятьКулінченко, Віталій Романович; Kulinchenko, Vitaliy
1970Методические рекомендации до выполнения лабораторной работы «Определение характеристики водяной тепловой сети»Кулинченко, Виталий Романович; Гаряжа, Владимир Тимофеевич; Kulinchenko, Vitaliy; Garyazha, Vladimir
2001Гідравліка і гідропневмопривід: Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 6.090200 «Обладнання переробних і харчових виробництв» заочної форми навчанняМотуз, Ігор Костянтинович; Кулінченко, Віталій Романович; Motuz, Igor; Kulinchenko, Vitaliy
2009Гідрогазодинаміка: курс лекшй для студенів напряму 0925 «Автоматизація та комп'ютерно-інткгровані технології» денної, заочної та скороченої форм навчанняДубковецький, Ігор Володимирович; Кулінченко, Віталій Романович; Dubkovetskyy, Igor; Kulinchenko, Vitaliy