Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12834
Title: Спосіб очистки високо-концентрованого водно-спиртового розчину (Патент на винахід № 24780 А)
Authors: Ковальчук, Володимир Петрович
Кравчук, Зоя Дмитрівна
Олійник, Світлана Іванівна
Гладких, Володимир Георгійович
Резвіна, Лариса Миколаївна
Опанасюк, Тетяна Іванівна
Keywords: водно-спиртовий розчин
фільтрація
вугілля
очистка
aqueous-alcoholic solution
filtration
carbon
purification
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 1998
Citation: Патент № 24780, МПК C12H 1/04 (2006.01), C12H 1/07 (2006.01) Спосіб очистки високо-концентрованого водно-спиртового розчину / Ковальчук В. П., Кравчук З. Д., Гладких В. Г., Олійник С. І., Резвіна Л. М., Опанасюк Т. І., заявник Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів. - № 97073986; заявл. 28.07.1997; опубл. 06.10.1998, бюл. № 0, 1998
Abstract: Спосіб очистки висококонцентрованого водно-спиртового розчину, що передбачає очистку активованим вугіллям і фільтрацію через пісочний матеріал, який відрізняється тим, що очистку розчину проводять кісточковим активованим вугіллям з загальним питомим об'ємом пор 0,3-1,5 см3/г і дисперсністю робочої фракції 0,5-5 мм при об'ємній витраті 30-60 дал/год і 80-100 дал/год висококонцентрованого водно-спиртового розчину з об'ємною часткою спирту більше і менше 80% відповідно. Технічний результат, який виникає від реалізації способу, виявляється в зниженні шкідливих домішок за рахунок підсилення сорбційних та зменшення каталітичних процесів, які властиві кісточковому активованому вугіллю. Method for the purification of highly concentrated aqueous-alcoholic solution, which method provides purification with activated carbon and filtration through sand material, at that purification of solution is performed with stone activated carbon with total specific volume of pores of 0,3 – 1,5 cm3/g and dispersity of working fraction of 0,5 - 5 mm at volume consumption of 30 - 60 dal/hour and 80 - 100 dal/hour of highly concentrated aqueous-alcoholic solution with volume part of alcohol more or less 80 % respectively. The technical result of the method of reduction of harmful impurities due to the strengthening of sorption and catalytic reduction processes inherent stone activated carbon.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12834
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24780.pdf160.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.