Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16356
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБезкоровайна, Вікторія Сергіївна-
dc.contributor.authorХижняк, Ольга Олександрівна-
dc.contributor.authorBezkorovayna, Victoria-
dc.contributor.authorKhyzhnyak, Olga-
dc.date.accessioned2014-08-14T08:49:32Z-
dc.date.available2014-08-14T08:49:32Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationБезкоровайна, В. Дослідження якості паштетів збагачених рослинними добавками / В. Безкоровайна, О. О. Хижняк // Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей : програма та матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції, 25-26 березня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 143-144uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16356-
dc.description.abstractРізноманітні паштетні вироби є першими продуктами на основі м'яса, з якими стикається в своєму житті більшість споживачів: уже в шестимісячному віці, згідно з приписами дієтологів, дитина має одержувати біологічно повноцінні білки, жири, залізо в легкій для засвоювання формі, тобто м'ясо у прийнятній для годування малюків формі дрібнодисперсних паст.Разнообразные паштетные изделия являются первыми продуктами на основе мяса, с которыми сталкивается в своей жизни большинство потребителей: уже в шестимесячном возрасте, согласно предписаниям диетологов, ребенок должен получать биологически полноценные белки, жиры, железо в легко усвояемой форме, то есть мягкие мясо в приемлемой для кормления малышей форме мелкодисперсных паст.Various pashtetni products are the first products based on meat faced in their lives, most consumers: as early as age six-month, according to the prescriptions of dietitians, the child should receive biologically complete proteins, fats, iron in an easy to digestible form, ie m 'meat at an affordable feeding babies form fine paste.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.subjectжириuk_UA
dc.subjectзалізоuk_UA
dc.subjectпаштетні виробиuk_UA
dc.subjectбілкиuk_UA
dc.subjectжирыuk_UA
dc.subjectжелезоuk_UA
dc.subjectпаштетные изделияuk_UA
dc.subjectбелкиuk_UA
dc.subjectfatsuk_UA
dc.subjectironuk_UA
dc.subjectpashtetni productsuk_UA
dc.subjectproteinsuk_UA
dc.subjectкафедра експертизи харчових продуктів-
dc.titleДослідження якості паштетів збагачених рослинними добавкамиuk_UA
dc.title.alternativeResearch as pastes enriched with herbal supplementsuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
99.pdf112.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.