Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/19929
Title: Технологія сироватки, збагаченої колоїдними частинками Mg та Mn, і перспективи її використання
Other Titles: Technology serum enriched colloidal particles of Mg and Mn, and the prospects for its use
Authors: Кочубей-Литвиненко, Оксана Валер'янівна
Олішевський, Валентин Вікторович
Білик, Олена Анатоліївна
Маринін, Андрій Іванович
Лопатько, Костянтин Георгійович
Kochubei-Lytvynenko, Oksana
Olishevskyi, Valentin
Bilyk, Olena
Marynin, Andriy
Lopatko, C.
Keywords: сульфатні солі
ферменти
мінеральні речовини
сульфатные соли
минеральные вещества
ферменты
sulfate salts
enzymes
minerals
кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
кафедра технології молока і молочних продуктів
кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Issue Date: 2015
Citation: Технологія сироватки, збагаченої колоїдними частинками Mg та Mn, і перспективи її використання / О. В. Кочубей-Литвиненко, В. В. Олішевський, О. А. Білик та ін. // Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : програма та матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції, 24 — 25 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 108-110.
Abstract: Відомо, що мінеральні речовин, зокрема, сульфатні солі магнію та мангану виступають активаторами ферментів в тісті й сприяють збереженню свіжості хліба та його засвоюваності. Оскільки небажаним ефектом їх використання є накопичення сульфат іонів, що здатні гальмувати ріст дріжджів, авторами поставлено за мету створення комплексного поліпшувача на основі молочної сироватки, збагаченої колоїдними частинками магнію та мангану. Известно, что минеральные вещества, в частности, сульфатные соли магния и марганца выступают активаторами ферментов в тесте и способствуют сохранению свежести хлеба и его усвояемости. Поскольку нежелательным эффектом их использования является накопление сульфат ионов, которые способны тормозить рост дрожжей, авторами поставлена цель создания комплексного улучшителя на основе молочной сыворотки, обогащенной коллоидными частицами магния и марганца. It is known that mineral substances, sulfate salts of magnesium and manganese are the activators of enzymes in the dough and help to preserve the freshness of bread and its digestibility. Since the undesirable effect of their use is the accumulation of sulphate ions, which are able to inhibit yeast growth, the authors put the goal of creating an integrated improvers from whey enriched colloidal particles of magnesium and manganese.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/19929
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
72.pdf122.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.