Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/21065
Title: Діагностика фінансового стану підприємства в системі антикризового управління
Authors: Соломчук, Людмила Миколаївна
Keywords: стабілізація
національна економіка
управління
stabilization
national economy
management
кафедра обліку і аудиту
Issue Date: 2015
Citation: Соломчук, Л. М. Діагностика фінансового стану підприємства в системі антикризового управління / Л. М. Соломчук // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 квітня 2015 р. - К.: НУХТ, 2015. – С. 38-39.
Abstract: Вирішення сучасних проблем стабілізації національної економіки, досягнення високих темпів стійкого економічного зростання, забезпечення соціального розвитку суспільства вимагає вдосконалення процесу управління. The solution of modern problems of stabilization of the national economy, achieving high rates of sustainable economic growth, ensuring social development requires improving the management process.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/21065
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.