Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/21431
Title: Виноградні вичавки - нетрадиційне сировинне джерело для кондитерської промисловості
Authors: Каліновська, Тетяна Віталіївна
Оболкіна, Віра Іллівна
Keywords: кондитерська промисловість
асортимент
виноградні вичавки
confectionery industry
range
grape pomace
кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Issue Date: 2015
Citation: Каліновська, В. І. Виноградні вичавки - нетрадиційне сировинне джерело для кондитерської промисловості / В. І. Каліновська, Т. В. Оболкіна // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 28-29 травня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – C. 56-57.
Abstract: Для кондитерської галузі актуальним завданням є розроблення нового асортименту кондитерських виробів, конкурентоспроможного на вітчизняному ринку. Аналіз сучасного асортименту та обсягу виробництва харчових продуктів із піно- та драглеподібною структурою свідчить про їх популярність серед виробників і високий попит у споживачів. Це пояснюється наявністю більшості сировинних компонентів, існуванням відповідного виробничого досвіду та технологічного обладнання, натуральністю одержуваних продуктів, традиційністю їх споживання в Україні. For the confectionery industry urgent task is to develop a new range of confectionery products, competitive in the domestic market. Analysis of the current range and volume of food production and pino- gelatinous structure indicates their popularity among producers and consumers in high demand. This is due to the presence of most raw materials, the existence of relevant work experience and process equipment, naturalness derived products, traditional consumption in Ukraine.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/21431
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf114.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.