Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23372
Title: Удосконалення технології ягідних соків з дикорослих рослин
Other Titles: Improvement Technology berry juice from wild plants
Authors: Рожко, Юрій Антонович
Rozhko, Yuri
Осіпчук, Наталія Василівна
Osipchuk, Natalia
Домарецький, Віталій Афанасійович
Domareckij, Vitaliy
Мелетьєв, Анатолій Євгенович
Meletyev, Anatoly
Keywords: кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
дикоростучі рослини
сік
безалкогольний напій
дикорастущие растения
сок
безалкогольный напиток
wild plants
juice
soft drink
Issue Date: 2002
Citation: Удосконалення технології ягідних соків з дикорослих рослин / Ю. А. Рожко, Н. В. Осіпчук, В. А. Домарецький, А. Є. Мелетьєв // Сучасні методи створення нових технологій та обладнання в харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів, 23 – 25 квітня 2002 р. – Київ : НУХТ, 2002. – Ч. 2. – С. 21.
Abstract: Дикоростучі рослини є невичерпним джерелом для розширення асортименту продуктів харчування та напоїв лікувально-профілактичного призначення. Дикорастущие растения является неисчерпаемым источником для расширения ассортимента продуктов питания и напитков лечебно-профилактического назначения. Wild plants are an inexhaustible source of diversification for food and beverage preventive purposes.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23372
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.PDF355.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.