Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24637
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛобок, Олексій Петрович-
dc.contributor.authorГончаренко, Борис Миколайович-
dc.contributor.authorСавіцька, Наталія Митрофанівна-
dc.contributor.authorІващук, Вячеслав Віталійович-
dc.contributor.authorВіхрова, Лариса Григорівна-
dc.contributor.authorLobok, Alexey-
dc.contributor.authorGoncharenko, Boris-
dc.contributor.authorSavitska, Natalia-
dc.contributor.authorIvashchuk, Vyacheslav-
dc.contributor.authorVikhrova, Larisa-
dc.date.accessioned2016-12-09T09:24:49Z-
dc.date.available2016-12-09T09:24:49Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationМінімаксне керування в лінійних розподілених системах в умовах невизначеності / О. П. Лобок, Б. М. Гончаренко, Н. М. Савіцька та ін. // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 23 листопада 2016 р. – К : НУХТ, 2016. – С. 57-58.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24637-
dc.description.abstractЗадачі мінімаксного керування для систем з зосередженими параметрами, що функціонують в умовах невизначеності, розглянуті в літературі. Використовуючи методи теорії збурень, одержано розв'язок цих задач для систем із розподіленими параметрами з більш загальними функціоналами вартості. Проведено подальший розвиток теорії мінімаксного керування стосовно систем з розподіленими параметрами, які описуються узагальненими рівняннями параболічного виду. Метою досліджень в доповіді є синтез мінімаксних граничних розподілених і точкових регуляторів від спостережуваних величин, визначення кількості та оптимального розташування точкових регуляторів Задачи минимаксного управления для систем с сосредоточенными параметрами, функционирующих в условиях неопределенности, рассмотрены в литературе. Используя методы теории возмущений, получено решение этих задач для систем с распределенными параметрами с более общими функционалами стоимости. Проведено дальнейшее развитие теории минимаксного управления по системам с распределенными параметрами, которые описываются обобщенными уравнениями параболического вида. Целью исследований в докладе является синтез минимаксных предельных распределенных и точечных регуляторов от наблюдаемых величин, определение количества и оптимального расположения точечных регуляторов Tasks minimax control for systems with lumped parameters, which operate under uncertainties discussed in the literature. Using the methods of perturbation theory, obtained the solution of these problems for systems with distributed parameters with more general functionals value. A further development of the theory of minimax control regarding systems with distributed parameters described by generalized equations of parabolic type. The purpose of research in the aforementioned synthesis report is distributed and boundary controls point of the observed variables determining optimal number and location of point regulators.uk_UA
dc.language.isouk_UKuk_UA
dc.subjectмінімаксне керуванняuk_UA
dc.subjectточкові граничні регуляториuk_UA
dc.subjectтеорія збуреньuk_UA
dc.subjectнерівність Релеяuk_UA
dc.subjectбілінійна формаuk_UA
dc.subjectневизначеністьuk_UA
dc.subjectминимаксное управленияuk_UA
dc.subjectточечные предельные регуляторыuk_UA
dc.subjectтеория возмущенийuk_UA
dc.subjectнеравенство Релеяuk_UA
dc.subjectбилинейная формаuk_UA
dc.subjectнеопределенностьuk_UA
dc.subjectminimax controluk_UA
dc.subjectpoint boundary regulatorsuk_UA
dc.subjectperturbation theoryuk_UA
dc.subjectinequality Rayleighuk_UA
dc.subjectbilinear formuk_UA
dc.subjectuncertaintyuk_UA
dc.subjectкафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управлінняuk_UA
dc.titleМінімаксне керування в лінійних розподілених системах в умовах невизначеностіuk_UA
dc.title.alternativeMinimax control in linear distributed systems under uncertaintyuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Goncharenko_32.pdf181.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.