Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27375
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorТарасенко, Тетяна Анатоліївна-
dc.contributor.authorЄвлаш, Вікторія Владленівна-
dc.contributor.authorНєміріч, Олександра Володимирівна-
dc.contributor.authorВашека, Оксана Миколаївна-
dc.contributor.authorГавриш, Андрій Володимирович-
dc.contributor.authorКравченко, Олександр Іванович-
dc.date.accessioned2018-05-11T12:47:37Z-
dc.date.available2018-05-11T12:47:37Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationТеоретичне дослідження способів сушіння овочів та фруктів / Т. А. Тарасенко, В. В. Євлаш, О. В. Нєміріч, та ін. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – 2015. – Т. 17, № 4 (64). – С. 146-158.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27375-
dc.description.abstractСушіння є оптимальним способом одержання продуктів тривалого зберігання при максимальному збереженні їх вихідної якості, без використання консервантів та харчових добавок. Сушені продукти є перспективною сировиною для закладів ресторанного господарства, особливо швидкого харчування типу бістро, кафе. Споживачами даних видів продуктів є силові структури, харчоконцентратні виробництва, спеціальний контингент (геологи, спортсмени, космонавти) тощо. Тому на основі теоретичних досліджень встановлено переваги сушіння, оскільки максимально зберігаються нативні властивості рослинної сировини, висвітлено сутність фізичних процесів, що відбуваються під час сушіння. Показано, що інтенсивність сушіння залежить від фізико-хімічних властивостей матеріалів і рушійної сили процесу. Перспективними способами сушіння, з точки зору збереження харчової цінності, забезпечення відповідних відновлювальних властивостей сушених овочів, фруктів та енергоємності, є сублімаційне сушіння із кріодеструкцією, сушіння зі змішаним теплопідведенням та холодне розпилювальне сушіння. Drying is the best way to obtain durable products at maximum maintaining their original quality without preservatives and food additives. Dried foods are promising raw material for schools restaurants, especially fast food type bistros and cafes. Consumers of these types of products are power structures, food concentrates production, a special contingent (geologists, athletes, astronauts) and others. Therefore, based on theoretical studies found benefits dry as much as possible remain properties of native plant material, highlights the essence of physical processes occurring during drying. It is shown that the intensity of drying depends on the physical and chemical properties of materials and driving force of the process. Promising methods of drying, in terms of maintaining the nutritional value, ensuring appropriate remedial properties of dried vegetables, fruit and power consumption is freeze drying with cryosurgery, drying mixed heat supply and cold spray drying.uk_UA
dc.subjectсушінняuk_UA
dc.subjectперевагиuk_UA
dc.subjectкриві сушінняuk_UA
dc.subjectспособиuk_UA
dc.subjectхарактеристикаuk_UA
dc.subjectконвективне сушінняuk_UA
dc.subjectкондуктивне сушінняuk_UA
dc.subjectвисокочастотне сушінняuk_UA
dc.subjectінфрачервоне сушінняuk_UA
dc.subjectсублімаційне сушінняuk_UA
dc.subjectсушіння зі змішаним теплопідведеннямuk_UA
dc.subjectхолодне розпилювальне сушінняuk_UA
dc.subjectdryinguk_UA
dc.subjectbenefitsuk_UA
dc.subjectgraphics of dryinguk_UA
dc.subjectmethodsuk_UA
dc.subjectcharacterizationuk_UA
dc.subjectconvective dryinguk_UA
dc.subjectconductive dryinguk_UA
dc.subjecta high frequency dryinguk_UA
dc.subjectinfrared dryinguk_UA
dc.subjectfreeze dryinguk_UA
dc.subjectdrying mixed heat supplyuk_UA
dc.subjectcold spray dryinguk_UA
dc.subjectкафедра експертизи харчових продуктівuk_UA
dc.titleТеоретичне дослідження способів сушіння овочів та фруктівuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
гжицького 2015.pdf208.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.