DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Тези доповідей, матеріали конференцій >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29366

Название: Визначення нижньої і верхньої межі діапазону роботи лускоподібних тарілок
Другие названия: Determination of the lower and upper limits of the range of work of the scale-shaped plates
Авторы: Булій, Юрій Володимирович
Куц, Анатолій Михайлович
Buliy, Yuri
Kuts, Anatoly
Ключевые слова: ректифікація
масообмін
тарілка
отвори
рідина
швидкість пари
rectification
mass transfer
plate
holes
steam speed
liquid
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 2019
Библиографическое описание: Прус, А. О. Визначення нижньої і верхньої межі діапазону роботи лускоподібних тарілок / А. О. Прус, Ю. В. Булій, А. М. Куц // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 міжнародної ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. - С. 271.
Краткий осмотр (реферат): Дослідження проводили на лабораторній установці в системі вода-повітря. Характеристики установки: діаметр колони – 300 мм; кількість тарілок – 5; відстань між тарілками – 300 мм; площа перерізу отвору лусок – 19,42 мм2; товщина тарілки – 2 мм; живий переріз колони – 2,6 %; висота шару рідини – 35 мм. Щільність зрошення становила 5-15 м3/м2ꞏгод. Коаксіальне розташування лусок дозволило виключити односпрямованість потоків пари і рідини і підвищити ефективність масообміну. На першому етапі досліджень були встановлені гідродинамічні режими тарілки і відповідні для них значення швидкості повітря (Vп) у вільному перерізі колони: в барботажному режимі Vп=0,5-0,9 м/с, перехідному 0,9-1,3 м/с і струменевому 1,3-2,0 м/с. Експериментально доведено, що мінімальна швидкість повітря (Vmin) в отворах лусок, нижче якої відбувається провал рідини, становить 6,5-7,0 м/с. The research was conducted on a laboratory plant in the water-air system. Installation characteristics: Column diameter - 300 mm; number of dishes - 5; distance between plates - 300 mm; sectional area of the hole of the scales - 19,42 mm2; thickness of the plate - 2 mm; live section of the column – 2,6 %; The height of the liquid layer is 35 mm. The irrigation density was 5-15 m3/m2. The coaxial arrangement of scales has allowed eliminating the unidirectional flow of vapor and fluid and increasing the efficiency of mass transfer. In the first stage of the research, the hydrodynamic modes of the plates and the corresponding values of the air velocity (Vр) in the free section of the column were determined for them: in the bubble mode Vр = 0.5-0.9 m/s, the transition 0,9-1,3 m/s and the jet 1,3-2,0 m/s. It has been experimentally proved that the minimum air velocity (Vmin) in the openings of scales, below which the failure of the liquid occurs, is 6,5-7,0 m/s.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29366
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3.pdf297,36 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback