DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Монографії, підручники, навчальні посібники >
Навчальні посібники >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/3713

Название: Усна та письмова математика на вступних випробуваннях у вищих навчальних закладах
Другие названия: Verbal and writing mathematics is on introductory tests in higher educational establishments
Авторы: Мартиненко, Михайло Антонович
Мазур, Констянтин
Мазур, Олег Костянтинович
Martynenko, Michail
Mazur, Konstantin
Mazur, Oleh
Ключевые слова: відрізок
отрезок
segment
арифметика
arithmetic
рівняння
уравнения
equalization
логарифм
logarithm
кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.
Issue Date: 2005
Издатель: Київ: Фенікс
Краткий осмотр (реферат): Посібник написано відповідно до програми з математики для вступників до вищих навчальних закладів. Він містить програму з математики, відповіді на теоретичні запитання усного іспиту розділу 1 програми «Основні математичні поняття та факти», відповіді на теоретичні запитання усного іспиту розділу 2 «Основні формули і теореми»? розв’язання прикладів, вправ і задач з розділу 3 «Основні вміння і навички», контрольні запитання з курсу алгебри, початку аналізу, геометрії, зразки екзаменаційних білетів усних іспитів, варіантів співбесід та білетів тестування знань з математики, вибрані конкурсні задачі, які пропонувалися на вступних випробуваннях у провідних вищих навчальних закладах України, довідковий матеріал з математики.
Пособие написано в соответствии с программой из математики для вступающих в должность к высшим учебным заведениям. Он содержит программу из математики, ответы на теоретические вопросы устного экзамена раздела 1 программы "Основные математические понятия и факты", ответа на теоретические вопросы устного экзамена раздела 2 "Основные формулы и теоремы"? решение примеров, упражнений и задач из раздела 3 "Основные умения и навыки", контрольные вопросы из курса алгебры, начала анализа, геометрии, образцы экзаменационных билетов устных экзаменов, вариантов собеседований и билетов тестирования знаний из математики, выбраны конкурсные задачи, которые предлагались на вступительных испытаниях в ведущих высших учебных заведениях Украины, справочный материал из математики.
A manual is written in accordance with the program from mathematics for entrants to higher educational establishments. Does he contain the program from mathematics, answers for the theoretical questions of verbal exam of division of a 1 program "the Basic mathematical concepts and facts", answer for the theoretical questions of verbal exam of division 2 "Basic formulas and theorems"? decision of examples, exercises and tasks from a division 3 "Basic abilities and skills", control questions from the course of algebra, beginning of analysis, geometry, standards of examination tickets of verbal exams, variants of interview and tickets of testing of knowledge from mathematics, competitive tasks that was offered on introductory tests in leading higher educational establishments of Ukraine are chosen, reference source from mathematics.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/3713
Appears in Collections:Навчальні посібники

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PDF_Output.PDF3,9 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback