Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6731
Title: Спосіб обробки колагеновмісної сировини (Деклараційний патент на винахід №38973)
Authors: Клименко, Михайло Миколайович
Пасічний, Василь Миколайович
Сосіна, Ольга Володимирівна
Мащенко, Тетяна Вікторівна
Keywords: колагеновмісна сировина
сольовий розчин
тирполіфосфат
ацетат натрію
collagen containing raw saline
tyrpolifosfat
sodium acetate
кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів
Issue Date: 2001
Citation: Патент 38973 UA, МПК А 23 J 1/10 Спосіб обробки колагеновмісної сировини / Клименко М. М., Пасічний В. М., Сосіна О. В., Мащенко Т. В. ; Заявник і патентовласник - Національний університет харчових технологій. — № 2000127229 ; заявл. 15.12.2000 ; опубл. 15.05.2001, Бюл. № 4, 2001 р.
Abstract: Розроблено спосіб обрубки колагеновмісної сировини, який вередбачає промивання, нарізання на шматки, технологічну витримку у водних розчинах солей, термічну обробку, який відрізняється тим, що після нарізання на шматки кологеновмісну сировину промивають водою і завантажуютьу сольовий розчин з гідромодулем, який містить тирполіфосфат і ацетат натрію та хлорид натрію витримують в розчині, варять у воді і направляють на подальшу технологічне використання. A method stumps collagen containing material that provides washing, slicing into pieces, technological restraint in aqueous solutions of salts, heat treatment, wherein, after cutting into pieces koloheno containing raw washed with water and loaded into the saline solution with hydraulic containing tyrpolifosfat and sodium acetate and sodium chloride maintained in solution, boiled in water and sent for further manufacturing use.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6731
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38973.pdf5.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.