Електронний архів Національного університету харчових технологій - накопичує, зберігає, розповсюджує науково-освітні матеріали, створені працівниками та студентами університету, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ.

Положення про Інституційний репозитарій                                                                                                                            Авторський договір

Просмотр

Has File(s)