Переспективи інвестиційної політики держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Надходження інвестицій є необхідною умовою реалізації будь-якого проекту як об’єкту інвестування. Інвестиційна привабливість галузей економіки пов’язана з інвестиційним кліматом держави. В галузях економіки ринкові відносини формуються на основі визначених взаємозв'язків між економічно самостійними суб'єктами господарювання і ґрунтуються на товарно-грошових відносинах і конкуренції. На основі попиту та пропозиції ринок забезпечує зв'язок між виробниками і споживачами продукції, впливає на якість вироблюваної продукції, стимулює ефективність виробництва.

Опис

Ключові слова

кафедра міжнародної економіки, інвестиційна політика, галузь, держава, напрямки, ефективність

Бібліографічний опис

Гуткевич, С. О. Переспективи інвестиційної політики держави / С. О. Гуткевич // Інвестиційні перспективи України : матеріали наукового семінару. – Киї : НУХТ, 2022. – Вип. 24. – С.5-8