Електронний архів Національного університету харчових технологій (ISSN 2310-8282) - накопичує, зберігає, розповсюджує науково-освітні матеріали, створені працівниками та студентами університету, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ.

Положення про Інституційний репозитарій