Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10099
Title: Мотивація трудової діяльності на підприємствах харчової промисловості
Authors: Новойтенко, Ірина Віталіївна
Бороденко, М. П.
Keywords: мотивація
трудові ресурси
motivation
labor
кафедра економіки і права
Issue Date: 2012
Citation: Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті [Текст]: програма і матеріали 78 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2012 р., Київ / редкол.: Т.Л. Мостенська (відп. ред.). - К.: НУХТ, 2012 р. - Ч.3. - С. 252-253
Abstract: Нехтування мотиваційним фактором у сфері праці призводить до зниження показників продуктивності праці, якості продукції, трудової дисципліни на кожному конкретному підприємстві і до кризи в господарській системі в цілому. Leaving without attention motivational factors at work leads to a decline in productivity, product quality, labor discipline at each company and causes a crisis in the economic system as a whole.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10099
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tezu MotuvBorodenkoNovoitenko.pdf79,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.