Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10025
Title: Спосіб приготування насадкової колонки для препаративної імітованої дистиляції ефірних олій (Патент України на корисну модель № 45836)
Authors: Фролова, Наталія Епінетівна
Чепель, Наталія Василівна
Усенко, Віталій Олександрович
Українець, Анатолій Іванович
Науменко, Ксенія Андріївна
Силка, Ірина Миколаївна
Keywords: препаративна колонка
a preparative column
твердий носій
a solid carrier
імітована дистиляція ефірних олій
the simulated distillation of essential oils
ефірні олії
essential oils
кафедра експертизи харчових продуктів
кафедра технології молока і молочних продуктів
кафедра технології оздоровчих продуктів
кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції
Issue Date: 2009
Citation: Патент 45836 UA, МПК B01D15/08 Спосіб приготування насадкової колонки для препаративної імітованої дистиляції ефірних олій [Текст] / Фролова Н. Е., Українець А. І., Силка І. М., Усенко В. О., Чепель Н. В., Науменко К.А. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 200906562 ; заявл. 23.06.2009 ; опубл. 25.11.2009, Бюл. № 22, 2009 р.
Abstract: Спосіб приготування насадкової колонки для препаративної імітованої дистиляції ефірних олій, що включає приготування насадки нанесенням нерухомої фази на твердий носій та заповнення нею хроматографічної колонки, який відрізняється тим, що насадка розділена на чотири секції за розмірами зернин твердого носія: перша секція – 14-16 мас.%, розмір зернин 2-3 мм; друга секція -23-27 мас.%, розмір зернин 1-2 мм; третя секція - 23-27 мас.%, розмір зернин 0,56-1 мм; четверта секція - 30-40 мас.%, розмір зернин 0,56-1 мм, а нерухома фаза наноситься на секції твердого носія в порядку збільшення концентрації і становить відносно твердого носія ,%: перша секція – 14-16, друга секція – 15-17, третя секція – 17-18, четверта секція -18-20. Preparation preparative column for simulated distillation of essential oils, including cooking tips applying stationary phase for solid carrier and filling her chromatographic column, characterized in that the nozzle is divided into four sections-size grains of solid media: the first section - 14-16 wt .%, the size of grains of 2-3 mm, the second section -23-27 wt.%, the size of grains of 1-2 mm, and the third section - 23-27 wt.%, the size of grains 0,56-1 mm; fourth Section - 30 -40 wt.%, the size of grains 0,56-1 mm and the stationary phase is applied to sections of solid media in order of increasing concentration and is relatively solid carrier,%: the first section - 14-16, the second section - 15-17, the third section - 17-18, the fourth section-18-20.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10025
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Preparation preparative column for simulated distillation of essential oils.pdf3.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.