Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16241
Title: Біологічне очищення стічних вод плодоовочевих консервних підприємств
Authors: Номерчук, Надія
Бублієнко, Наталія Олександрівна
Семенова, Олена Іванівна
Keywords: плодоовочеві консервні підприємства
азотовмісні сполуки
біологічне очищення стічних вод
biological waste water treatment
vegetable canning company
nitrogen-containing compounds
кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Issue Date: 2014
Citation: Номерчук, Н. Біологічне очищення стічних вод плодоовочевих консервних підприємств / Надія Номерчук, Наталія Бублієнко, Олена Семенова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 569-571.
Abstract: Досягнуті показники свідчать про ефективність застосування аеробної ферментації для очищення стічних вод плодоовочевої консервної промисловості, а також про можливість скиду води у систему міської каналізаційної мережі після очищення. Goal indicators show effectiveness of aerobic fermentation for sewage fruit and vegetable canning industry, as well as the opportunity to discharge water in urban sewage network system after cleaning.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16241
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
331.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.