Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16738
Title: Спосіб виробництва вершкового масла з наповнювачем і шоколадного (Деклараційний патент на винахід № 31858 A)
Authors: Рашевська, Тамара Олексіївна
Сімахіна, Галина Олександрівна
Гулий, Іван Степанович
Прядко, Микола Олексійович
Гойко, Ірина Юріївна
Keywords: високожирні вершки
вершкове масло
кріопорошок
high-fat cream
butter
cryopowder
кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
кафедра технології молока і молочних продуктів
кафедра технології оздоровчих продуктів
Issue Date: 2000
Citation: Деклараційний патент на винахід № 31858 A , МПК A23C 15/16 Спосіб виробництва вершкового масла з наповнювачем і шоколадного / Рашевська Т. О., Сімахіна Г. О., Гулий І. С., Прядко М. О., Гойко І. Ю. – заявник Український державний університет харчових технологій. – № 98115929 ; заяв. 09.11.1998 ; опуб. 15.12.2000, Бюл. № 7
Abstract: Спосіб передбачає отримання високожирних вершків, підготовку і внесення смакових наповнювачів, пастеризацію суміші, перетворення її в масло. Вводять кріопорошок цукрового буряку iз розрахунку вмісту цукру в готовому продукті 3-15%, який вводять після пастеризації і охолодження суміші до температури 20-45°С у вигляді 5-20% суспензії, підготованої шляхом внесення кріопорошка в пастеризовані та охолоджені до температури 20-45°С сколотини, або молоко, або вершки з наступним перемішуванням та витримкою при даній температурі на протязі 5-10хв. A method provides producing high-fat cream, preparation and introducing flavoring fillers, pasteurization of the mixture, transformation thereof into butter. Sugar beet cryopowder is introduced on the basis of sugar content in the end product 3-15 %. The cryopowder is introduced after pasteurization and cooling the mixture to the temperature 20-45 °C in the form of 5-20 % suspension prepared by introduction of cryopowder in pasteurized and cooled to the temperature 20-45 °C butter-milk or milk or cream with subsequent mixing and holding under the temperature during 5-10 min.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16738
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31858.PDF121.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.