Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17081
Title: Дозатор мембранного типу для фасування в'язких, порошкоподібних та гранулоподібних продуктів (Патент на корисну модель № 85439)
Authors: Кривопляс-Володіна, Людмила Олександрівна
Любімов, Валерій Михайлович
Богославський, Ігор Олегович
Деренівська, Анастасія Василівна
Ящук, Богдан Миколайович
Keywords: дозатор
dispenser
фасування
packaging
продукт
product
кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Issue Date: 2013
Citation: Патент 83976 UA, МПК (2013.01) G01F 11/12 (2006.01) B65B 3/00. Дозатор мембранного типу для фасування в'язких, порошкоподібних та гранулоподібнихпродуктів / Богославський І. О., Ящук Б. М., Кривопляс-Володіна Л. О., Любімов В. М., Деренівська А. В.; заявник Національний університет харчових технологій — № u201303606; заявл. 22.03.2013; опубл. 25.11.2013, бюл. № 22/2013 р.
Abstract: Дозатор мембранного типу для фасування в'язких, порошкоподібних та гранулоподібних продуктів, що містить продуктопровід, дозуючий пристрій, який відрізняється тим, що як дозуючий пристрій використовуються дві мембрани, які прикріплені до внутрішньої частини продуктопроводу та контактують з одного боку з продуктом, а з іншого - з пристроєм для подачі стисненого повітря до мембран, при цьому мембрани мають властивість деформуватись під дією повітряного тиску і перемикати продуктопровід, а при атмосферному тиску мембрани пропускають продукт по продуктопроводу, при цьому додатково встановлена конічна полімерна насадка на виході з продуктопроводу. Membrane-type dispenser for packaging viscous, powder and granules similar products containing Product pipeline, metering device, characterized in that the dosing device uses two membranes that are attached to the inner part of product and contact on one side with the product and with the other - the device for supplying compressed air to the membrane, and the membrane are property deformed under the influence of air pressure switch and product pipeline, and at atmospheric pressure membrane pass of product through the product, while additionally the bevel polymer nozzle at the exit of product pipelines.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17081
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
85439.pdf247.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.