Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/1981
Title: Англійська мова: Метод. вказівки до вивчення дисципліни та самостійної роботи студентів по виконанню контрольних робіт для студентів I курсу спеціальності напряму 7050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” та “Митна справа” заочної форми навчання
Authors: Верба, Алла Леонтіївна
Остапченко, Наталія Миколаївна
Власенко, Людмила Василівна
Нестеренко, Наталія Геннадіївна
Keywords: митна справа
методичні рекомендації
custom business
methodical recommendations
кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації
кафедра іноземних мов професійного спрямування
Issue Date: 2005
Citation: Англійська мова : метод. вказівки до вивч. дисц. та самост. роботи студ. по викон. контрол. робіт для студ. I курсу спец. напряму 7050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” та “Митна справа” заоч. форми навчання / А. Л. Верба, Н. М. Остапченко, Л. В. Власенко, Н. Г. Нестеренко. – К. : НУХТ, 2005. - 76 с.
Abstract: Розвиток та поліпшення заочної освіти має важливе значення в сучасних умовах для забезпечення держави висококваліфікованими спеціалістами. Поглиблення та поширення міжнародного співробітництва в різних галузях вимагає від сучасного випускника вищої школи практичного володіння іноземною мовою, що дозволяє своєчасно ознайомитися з новими технологіями та відкриттями в науці і техніці, сприяє встановленню контактів із зарубіжними фірмами та підприємствами.
Development and improvement of in absentia education have an important value in modern terms for providing of the state highly skilled specialists. Deepening and distribution of international cooperation in different industries requires higher school of the practical possessing a foreign language from a modern graduating student, that allows in good time to become familiar with NT and opening in a scitech, assists establishment of contacts with foreign firms and enterprises.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/1981
Appears in Collections:Методичні рекомендації та програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Custom business.pdf276.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.