Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/2045
Title: Англійська мова: Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів І курсу спец. 7.0501085 «Маркетинг» заочної форми навчання
Authors: Шапран, Людмила Юліївна
Куниця, Людмила Іванівна
Никитенко, Ольга Василівна
Keywords: маркетинг
ринки
стратегії
покупці
дослідження ринку
marketing
markets
strategies
customers
market research
кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації
Issue Date: 2004
Citation: Шапран, Л. Ю. Англійська мова : метод. вказівки до вивч. дисципліни та викон. контрл. робіт для студ. І курсу спеціальності 7.0501085 "Маркетинг" заоч. форми навчання. / Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця, О. В. Никитенко. — К. : НУХТ, 2004. — 119 с.
Abstract: Методичні вказівки містять контрольні завдання, спрямовані на оцінювання рівня володіння мовою студентами через семестровий контроль рівня лінгвістичних та граматичних умінь в межах опанованого матеріалу згідно програми.
Methodological materials are aimed at assessing the students’ levels of proficiency by term control of students’ lexical and grammatical skills according to the syllabus.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/2045
Appears in Collections:Методичні рекомендації та програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6518.pdf5.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.