Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/2061
Title: Англійська мова. Методичні вказівки до практичних занять для студентів ІІ курсу всіх спеціальностей факультету "Автоматизації та комп’ютерних систем"денної та заочної форм навчання
Authors: Чередніченко, Галина Анатоліївна
Шапран, Людмила Юліївна
Куниця, Людмила Іванівна
Keywords: електромагнітний привід
процесор
одиниці пам’яті
операційні системи
інтернет
мови програмування
графічний інтерфейс користувача
вірус
electromagnetic drive
processor
unit memory
operating systems
internet
programming language
graphical user interface
virus
кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації
Issue Date: 2006
Citation: Чередніченко, Г. А. Англійська мова : метод. вказівки до практ. занять для студ. II курсу всіх спец. факультету автоматизації та комп'ютерних систем ден. та заоч. форм навчання / Г. А. Чередніченко, Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця. — К. : НУХТ, 2006. - 125 с.
Abstract: Методичні вказівки спрямовані на розвиток комунікативної мовленнєвої компетенції студентів в професійній сфері в усних продуктивних видах діяльності (говоріння) та у процесі писемної продуктивної діяльності (письмо) на матеріалі оригінальних текстів професійної тематики (автоматизація та комп’ютерні системи).
Methodological materials are aimed at developing students’ communicative language competences in occupational domain in oral production (speaking) and in written production (writing) using original business and professional texts (automation and computer systems).
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/2061
Appears in Collections:Методичні рекомендації та програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6787.pdf5.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.