Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32065
Title: Удосконалення сутності та класифікації власного капіталу банку
Authors: Лисенок, Олексій Володимирович
Keywords: банк
власний капітал
регулятивний капітал
економічний капітал
bank
equity
regulatory capital
economic capital
кафедра фінансів
Issue Date: 2020
Citation: Лисенок, О. В. Удосконалення сутності та класифікації власного капіталу банку / О. В. Лисенок // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2020. – Вип. 1 (224). – С. 24–30.
Abstract: У статті досліджується сутність власного капіталу банку та його класифікація. За результатами дослідження зроблено висновок, що власний капітал банку – це окремий об’єкт управління в системі фінансів банківської установи, який формується з власних коштів акціонерів банку, спеціальних фондів і резервів та забезпечує здійснення фінансово-економічних операцій з метою одержання прибутку. Окрім цього, удосконалено класифікацію видів власного капіталу, де до класифікаційної ознаки «спосіб розрахунку» включено «економічний капітал», що відображає систему відносин між банком та його контрагентами з приводу потреби у формуванні певної суми власного капіталу для покриття можливих збитків від реалізації певних ризиків, які приймає на себе банківська установа у процесі своєї фінансово-економічної діяльності.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32065
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf258.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.