Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32067
Title: Формування інтегральної моделі оцінки кредитоспроможності банку-позичальника
Authors: Лисенок, Олексій Володимирович
Keywords: банк
кредитоспроможність
достатність капіталу
кредитний портфель
прибутковість
ліквідність
інтегральний коефіцієнт рівня кредитоспроможності банку
bank
creditworthiness
capital adequacy
loan portfolio
profitability
liquidity
integral factor creditworthiness of the bank
кафедра фінансів
Issue Date: 2017
Citation: Лисенок, О. В. Формування інтегральної моделі оцінки кредитоспроможності банку-позичальника / О. В. Лисенок // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – Вип. 1 (36). – С. 88–94.
Abstract: У досліджені пропонується модель оцінки рівня кредитоспроможності банку-позичальника, що в умовах нестабільності світового та українського фінансових ринків набуває особливої актуальності. Сутність цієї інтегральної моделі полягає в послідовному визначенні показників, що аналізують фінансово-економічний стан, і розробки їх бальної оцінки, що дозволяє розрахувати узагальнюючий показник – інтегральний коефіцієнт рівня кредитоспроможності банку, для розрахунку якого сформовано певний набір коефіцієнтів, які характеризують ризикованість, прибутковість та ліквідність банківської установи. Визначені коефіцієнти за функціональним призначенням виокремлено у чотири групи: достатність капіталу, якість кредитного портфеля, прибутковість і ліквідність. Кожну групу становлять чотири показники, кожному з яких надаються граничні межі для визначення відповідної бальної оцінки рівня кредитоспроможності банку за певним напрямком. Чим вище значення інтегрального коефіцієнта, тим більш ефективною та менш ризикованою є фінансово-економічна діяльність банківських установ, і тим вищим є їх рівень кредитоспроможності. За результатами дослідження зроблено висновок, що запропонована модель оцінки рівня кредитоспроможності банку вирізняється прозорістю та чіткістю, що зумовлено використанням за її здійснення лише публічної інформації. До недоліків належать існування суб’єктивного чинника у вигляді присвоєння певної кількості балів на основі експертного та нормативного методів.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32067
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf221.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.