Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32069
Title: Удосконалення сутності та класифікації кредитних операцій банку
Authors: Лисенок, Олексій Володимирович
Пюро, Богдана Іванівна
Keywords: кредит
натуралістична концепція
капіталотворча теорія
кредитні відносини
класифікація кредитних операцій
сredit
naturalistic concept
capital-making theory
credit relations
classification of credit operations
кафедра фінансів
Issue Date: 2018
Citation: Лисенок, О. В. Удосконалення сутності та класифікації кредитних операцій банку / О. В. Лисенок, О. В. Лисенок, Б. І. Пюро // Приазовський економічний вісник. – 2019. – № 1 (12). – С. 179–185.
Abstract: Переважну частину активів банку становлять надані кредити, а процентні доходи та витрати на формування резервів під кредити є важливими чинниками прибутковості банку, що пояснює актуальність даної теми. У статті досліджуються різні погляди науковців та практиків на проблему визначення сутності економічної категорії «кредит». Здійснюється критичний аналіз та систематизація поглядів на дану проблему і за отриманими результатами подається вдосконалене визначення кредиту як економічних відносин, що виникають між суб’єктами ринку у зв’язку з передачею один одному в тимчасове користування вільних коштів на засадах зворотності, строковості та платності. За результатами дослідження наукової і практичної літератури у статті наводиться загальна класифікація кредитів, а також удосконалена класифікація банківських кредитів.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32069
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf432.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.