Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32070
Title: Організаційне забезпечення процесу управління фінансово-економічною діяльністю банків
Authors: Лисенок, Олексій Володимирович
Keywords: банк
банківська система
казначейство
управлінська інформація
фінансово-економічна діяльність
bank
banking system
treasury
management information
financial and economic activity
кафедра фінансів
Issue Date: 2018
Citation: Лисенок, О. В. Організаційне забезпечення процесу управління фінансово-економічною діяльністю банків / О. В. Лисенок // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – Вип. 1 (39). – С. 67–73.
Abstract: Досліджується організаційне забезпечення процесу управління фінансово-економічною діяльністю банківських установ. Зокрема, діяльність одного із головних підрозділів банку – казначейства, що створюється та діє, як самостійний підрозділ, що обґрунтовує рішення про здійснення певних фінансових операцій на відповідних фінансових ринках та управляє грошовими потоками через взаємодію з філіями, департаментами і управліннями банківської установи. Також акцентується увага на проблемі відсутності достовірної, точної і своєчасної передачі інформації між структурними підрозділами, що приймають участь в управлінні фінансами банківської установи. У зв’язку з цим, варто створити інформаційно-управлінське поле банку (ІУПБ), що є сукупністю організованих інформаційних вхідних і вихідних потоків про фінансово-економічну діяльність банку, формуючи єдину управлінську інформацію про фінансову діяльність банківської установи. Зосереджено особливу увагу на концепції створення інформаційно-управлінського дерева, згідно з якою в структурі управління фінансово-економічною діяльністю банківської установи необхідно виділити п’ять рівнів, в основу яких закладено принцип обов’язкового проходження необхідної інформації за всіма рівнями із поступовою систематизацією та узагальненням. Розглянута у дослідженні концепція дає уявлення про логіку і методологію створення процесу формування загальних управлінських рішень щодо фінансово-економічної діяльності банку в майбутньому.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32070
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf513.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.