Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32071
Title: Діагностика та систематизація основних ознак банківських криз
Authors: Лисенок, Олексій Володимирович
Шірінян, Лада Василівна
Keywords: банківські установи
криза банківської системи
антикризове управління
державні антикризові заходи
banking institutions
crisis of the banking system
anticrisis management
state anticrisis measures
кафедра фінансів
Issue Date: 2018
Citation: Лисенок, О. В. Діагностика та систематизація основних ознак банківських криз / О. В. Лисенок, Л. В. Шірінян // Облік і фінанси. – 2018. – № 4 (82). – С. 94–101.
Abstract: В умовах ескалації кризових явищ в економічній та банківській системі України діяльність банків супроводжується підвищеним рівнем ризику та значними загрозами погіршення їх фінансового стану. Такий стан обумовлюється внаслідок прискореного відтоку депозитів клієнтів, погіршення якості активів, у тому числі кредитних портфелів, девальвації національної грошової одиниці. Метою статті є розкриття сутності та видів фінансово-економічних криз, передумов їх виникнення, а також систематизація основних шляхів подолання кризових явищ у світовій та вітчизняній банківській практиці. Виявлено, що банківська криза проходить чотири стадії, а для подолання банківської кризи слід здійснювати антикризове управління, що передбачає систему управлінських заходів і рішень щодо діагностики, нейтралізації та подолання криз й їх причин на всіх рівнях процесу управління фінансово-економічною діяльністю банків. Наведено класифікацію банківських криз. Доведено, що більшість банківських криз мають однакові передумови виникнення та полягають у суттєвій дестабілізації фінансово-економічної діяльності банківських установ. Систематизовано чинники виникнення банківських криз. Проаналізовано три основні етапи державного антикризового управління під час настання системної банківської кризи. Визначено, що антикризове управління банківською системою повинно передбачати: 1) розробку комплексу заходів для протидії негативному впливу потенційних загроз на процес забезпечення фінансової стійкості та стабільного управління фінансово-економічною діяльністю кожного банку, 2) недопущення появи кризових ситуацій, 3) здійснення постійної оцінки та контролю за фінансово-економічною діяльністю банків з метою підвищення їх фінансової стабільності та зниження ймовірності банкрутства.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32071
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf193.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.