Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/3582
Title: Пневматична форсунка (А. с. № 1228918)
Authors: Якобчук, Роман Леонідович
Яровий, Володимир Леонідович
Хомичук, Віктор Андрійович
Keywords: форсунка
розпилення
повітряний потік
air flow
atomizer
spray
кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Issue Date: 2007
Citation: А. с. 1228918 СССР. Пневматична форсунка / Якобчук Р. Л., Яровий В. Л., Хомічук В. А. ; опубл. 07. 05.86., Бюл. № 17.
Abstract: Пневматична форсунка складається з корпусу, сопла, патрубка для підведення рідини, патрубка для підведення повітря. Додатково містить пустотілу гвинтову напрямну повітряного потоку, яка включає дві частини. Крок гвинтової напрямної першої частини зменшується, а другої - є сталим і відповідає меншому кроку першої частини. Вхідний повітряний патрубок розташований під кутом нахилу гвинтової лінії напрямної на вході повітряного потоку тангенційно до корпусу, а одна із сторін вхідного патрубка дорівнює найбільшому кроку гвинтової напрямної, а друга – менша половини різниці більшого та меншого діаметрів гвинтової напрямної, яка закінчується зрізаним конусом та осьовим отвором з діаметром d0, меншим за діаметр d1 порожнини гвинтової напрямної, всередині якої розташований шток з гвинтовою напрямною рідинного потоку з кутом нахилу гвинтової лінії, більшим за кут нахилу гвинтової лінії напрямної повітряного потоку з сталим кроком. Pneumatic nozzle consists of body, nozzle, branch pipe for liquid supply, branch pipe for air supply. In -addition it has hollow guide of air flow, this has two parts. Pitch of screw guide of first part decreases, and for the second one it is constant and corresponds to smaller pitch of the first part. Inlet air branch pipe is placed at angle of inclination of screw line of guide at inlet of air flow in tangent direction with respect to the body, and one of the sides of the inlet branch pipe is equal to the largest pitch of screw guide, and the second is smaller than half of difference of the larger and the smaller diameters of the screw guide that is ended with truncated cone and axial opening with diameter d0 smaller than diameterd1 of the cavity of screw guide inside which rod is placed with screw guide of liquid flow with angle of inclination of screw line larger than angle of inclination of screw line of guide of air flow with constant pitch.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/3582
Appears in Collections:Авторські свідоцтва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pnevmo.pdf62.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.