Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/36812
Title: М’ясо мускусної качки в технології м’ясопродуктів
Authors: Москалюк, Оксана Євгеніївна
Гащук, Олександра Ізидорівна
Гуралевич, Анна Ярославівна
Keywords: водоплавна птиця
харчова цінність
м’ясопродукти
waterfowl
nutritional value
meat products
кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів
Issue Date: 2021
Citation: Москалюк, О. Є. М'ясо мускусної качки в технології м'ясопродуктів / О. Є. Москалюк, О. І. Гащук, А. Я. Гуралевич // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі («Реалії та перспективи м'ясопереробки») : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 57.
Abstract: Пріоритетним напрямом діяльності м’ясопереробних підприємств є виробництво економічно доступних виробів, стабільної та високої якості, що здатні задовольнити невисоку купівельну спроможність населення України. Комбіновані продукти харчування останнім часом стали одним з нових напрямків досліджень в галузі харчових технологій. За функціонально-технологічними показниками, хімічним складом і біологічною цінністю м'ясо водоплавної птиці є перспективною сировиною для повноцінної заміни свинини і яловичини в технології м'ясопродуктів. The priority of meat processing enterprises is the production of economically available products of stable and high quality that can meet the low purchasing power of the population of Ukraine. Combined foods have recently become one of the new areas of research in the field of food technology. According to functional and technological indicators, chemical composition and biological value of waterfowl meat is a promising raw material for a full-fledged replacement of pork and beef in the technology of meat products.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/36812
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.09.21 c.57.pdf917.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.