Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/36849
Title: Очищення судових стічних вод
Authors: Семенова, Олена Іванівна
Євтушенко, Ольга Володимирівна
Ясінська, Валерія Олександрівна
Keywords: стічні води
активний мул
нафтопродукти
sewage
petroleum products
active sludge
кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Issue Date: 2021
Citation: Семенова, О. І. Очищення судових стічних вод / О. І. Семенова, О. В. Євтушенко, В. О. Ясінська // European scientific discussions : The 7th International scientific and practical conference, May 23-25, 2021. – Rome, 2021. – С. 130–133.
Abstract: Ціллю роботи є розробка методів інтенсифікації біохімічного очищення суднових нафтовмісних стічних вод з використанням факторів стимуляції біохімічного процесу та елементів конструктивного оформлення очисної установки. Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробці інтенсифікаційної технології біохімічного очищення вуглеводвмісних сполук, яка включає конструктивні і технологічні рішення: апаратурне оформлення з використанням газорідкого потоку, стимулювання життєдіяльності активного мулу дріжджовими автолізаторами, електричним струмом і застосування високих доз активного мулу.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/36849
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2[111969].pdf846.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.