Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/5082
Title: Спосіб виробництва квасу (Патент на винахід №2883)
Authors: Прибильський, Віталій Леонідович
Маринченко, Віктор Опанасович
Кисла, Любов Василівна
Підгорський, Валентин Степанович
Коваленко, Надія Констянтинівна
Палеха, Світлана Іванівна
Григоров, Юрій Григорович
Живаго, Людмила Михайлівна
Мельничук, Надія Олександрівна
Чередніченко, Віра Павлівна
Павлюк, Степан Іванович
Keywords: чиста культура дріжджів
pure culture yeast kvas swort
квасне сусло
молочнокислі бактерії
квас
lacticacid bacteria
kvass
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 1994
Citation: Патент на винахід 2883 UA, МПК C12 G3/00, A23L2/00 Спосіб виробництва квасу / Прибильський В. Л., Маринченко В. О., Кисла Л. В., Підгорський В. С., Коваленко Н. К., Палеха С. І., Григоров Ю. Г., Живаго Л. М., Мельничук Н. О., Чередніченко В. П., Павлюк С. І. ; заявник Київський технологічний інститут харчової промисловості, Інститут мікробіології і вірусології ан УРСР, Інститут геронтології АМН СРСР. - № 4888919/SU ; заявл. 10.12.1990 ; опубл. 26.12.1994, Бюл. № 5.
Abstract: Спосіб виробництві квасу, який передбачає розмноження чистих культур дріжджів і молочнокислих бактерій, внесення їх в квасне сусло, зброджування його і купажування з рецептурними компонентами, що відрізняється тим, що з молочнокислих бактерій використовують штами Streptococcus faecium K77D і Lactobacillus plantarum AH 11/16. Streptococcus faecium K77D і Lactobacillus plantarum AH 11/16. Method of producing kvass, which involves propagation of pure cultures of yeast and lactic acid bacteria, making them kvass wort, fermentation and blending it with the prescription components, characterized in that the lactic acid bacteria strains used
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/5082
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.1.pdf2.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.