Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/9302
Title: Аналіз роботи деамонізаційної колони для підготовки живильної води в цукровому виробництві
Authors: Таран, Віталій Михайлович
Гусятинська, Наталія Альфредівна
Ліпєц, Антон Адамович
Keywords: колона
аналіз
вода
water
analysis
column
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Issue Date: 1993
Citation: Таран, В. М. Аналіз роботи деамонізаційної колони для підготовки живильної води в цукровому виробництві / В. М. Таран, Н. А. Гусятинська, А. А. Ліпец // Розробка та впровадження нових технологій і обладнання у харчову та переробні галузі АПК : міжнародна науково-технічна конференція, 19-21 жовтня 1993 р. : тези доповідей. - 1993. - С. 22-23.
Abstract: На цукрових заводах утворюється 35-40% маси буряка конденсатів вторинних сокових парів. Вміст аміаку в них становить 100-340 мг/л. Подальше використання конденсату як живильної води для дифузійної установки потребує попередньої підготовки з метою видалення аміаку. In sugar factories produced 35-40% by weight of beet juice secondary condensate vapor. The content of ammonia in them is 100-340 mg / l. Further use condensate as feed water for the diffusion setup requires advance preparation to remove ammonia.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/9302
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf145.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.