Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10031
Title: ISO та ІРО як засіб набуття додаткових конкурентних переваг в індустріальній та трасформаційній економіці
Authors: Березянко, Тамара Володимирівна
Keywords: процеси ресурсного залучення
використання фінансово-економічних моделей
докорінна реконструкція
resource processes involving
the use of financial and economic models
radical reconstruction
кафедра економіки праці та менеджменту
Issue Date: 2008
Citation: Березянко, Т. В. ISO та ІРО як засіб набуття додаткових конкурентних переваг в індустріальній та трасформаційній економіці / Т. В. Березянко // Проблеми та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств : матеріали ІІ Всеукраїнської наково-практичної конференції. – Севастополь, СНТУ. – 2008. – С. 56.
Abstract: Політика переважної орієнтації на корпоративного клієнта, характерна для нинішнього етапу розвитку сфери фінансових послуг, має змінити пріоритети у напрямку реальної підтримки малого та середнього бізнесу; украй нагальною є стратегічна потреба оптимального поєднання можливостей крупного капіталу з економічною підприємливістю малого та середнього бізнесу саме в фінансово-послуговому секторі національного господарства. Politics preferred orientation for the corporate client, a characteristic of the present stage of development of the financial services industry must change priorities in the direction of real support to small and medium-sized businesses, is a very important strategic need for an optimal balance of big capital and economic entrepreneurial small and medium business is in financial and serving sector of the national economy.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10031
Appears in Collections:Тези доповідей ІПДО

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ISO_ІРО.pdf59.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.