Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10151
Title: Джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємств в період поглиблення ринкових реформ
Authors: Пєтухова, Ольга Михайлівна
Сілакова, Ганна Віталіївна
Keywords: інвестиції
інвестиційна діяльність
інвестиційні ресурси
джерела фінансування
методи і форми фінансування
прибуток
амортизаційні відрахування
акція
облігація
кредит
лізинг
investments
investment activity
investment resources
sources of financing
methods and forms of financing
profit
depreciation charges
share
bond
credit
leasing
кафедра фінансів
кафедра економіки праці та менеджменту
Issue Date: 2005
Citation: Пєтухова, О. М. Джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємств в період поглиблення ринкових реформ / О. М. Пєтухова, Г. В. Сілакова // Організаційно-правові та фінансово-економічні проблеми адаптації підприємств АПК до ринкових умов господарювання та шляхи їх вирішення : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 19–20 трав. 2005 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2005.
Abstract: У даній роботі представлено огляд основних методів і форм фінансування, що застосовуються при формуванні фінансових ресурсів для здійснення інвестиційної діяльності. In the given work it is submitted the review of the basic methods and forms of financing which are applied at formation of financial resources to realization of investment activity.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10151
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf118.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.