Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10183
Title: Використання менеджменту змін в державному управлінні розвитком структурних трансформацій
Authors: Березянко, Тамара Володимирівна
Keywords: глобалізація фінансового ринку
торгівельна глобалізація
використання кредитів
globalization of financial markets
globalization of trade
use of credit
кафедра економіки праці та менеджменту
Issue Date: 2008
Citation: Березянко, Т. В. Використання менеджменту змін в державному управлінні розвитком структурних трансформацій / Т. В. Березянко // Приорітети національного економічного розвитку в контексті глобальних викликів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : КНТЕУ, 2008. - С. 192 - 194.
Abstract: Сучасний період загальносвітового розвитку характеризується переходом постіндустріальної стадії у період швидкісної глобалізації. Однією із характерних ознак притаманних означеному періоду є зниження ваги та впливовості національних державних інститутів та самої держави на економічні процеси як усередині так і зовні суверенного простору. Концепція сталого розвитку економіки визнана світовою спільнотою народів домінантною ідеологією розвитку людської цивілізації у ХХІ ст., стратегічним напрямом забезпечення матеріального, соціального і духовного прогресу суспільства. Це обумовило появу додаткових показників виміру стабільного розвитку: соціальна ціна реформ; питання бідності, пов'язані з реформуванням; національні та регіональні аспекти реформ; визначення та контроль індексу людського потенціалу (ІЛП). The current period is characterized by the development of the global transition to a post-industrial stage of rapid globalization period. One of the characteristics inherent in the period under consideration is to reduce the weight and impact of national public institutions and the state itself on the economic processes both inside and outside the sovereign space. The concept of sustainable economic development of the peoples of the world has recognized the dominant ideology of human civilization in the XXI century., Strategic direction to ensure the material, social and spiritual progress of society. This has led to the emergence of additional indicators to measure sustainable development: the social cost of the reforms, the issue of poverty related to the reform, national and regional aspects of the reform, identification and control of human development index.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10183
Appears in Collections:Тези доповідей ІПДО

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
menedgment_zmin.pdf68.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.