Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10585
Title: Культурологія: теорія та історія культури
Authors: Тюрменко, Ірина Іванівна
Буравченкова, Світлана Борисівна
Рудик, Петро Андрійович
Береговий, Сергій Ігорович
Кобилянський, Євгеній Едуардович
Колосюк, Валерій Олексійович
Левицька, Надія Миколаївна
Терес, Н. В.
Рогожа, М. М.
Сторожик, Іван Іванович
Keywords: культурологія
cultural
теорія культури
theory of culture
історія культури
history of culture
кафедра гуманітарних дисциплін
кафедра економіки і права
Issue Date: 2010
Citation: Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / І. І. Тюрменко, , С. Б. Буравченкова, , П. А. Рудик [та ін.] ; за ред. І. І. Тюрменко ; НУХТ. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : Центр навч. літ., 2010. - 370 с.
Abstract: Навчальний посібник дає широкі знання про генезис культури, закономірності й тенденції її розвитку, розкриває філософські, соціологічні та історичні аспекти культури. До кожної теми підібрано запитання для самоконтролю знань, список літератури, ілюстративний матеріал (другий розділ). Є предметний покажчик. Призначений для студентів усіх форм навчання вищих закладів освіти і технікумів, викладачів, учителів середніх навчальних закладів усіх типів, старшокласників та всіх, кого цікавлять актуальні проблеми культурології. The manual provides extensive knowledge about the genesis of culture, laws and its development trends, reveals the philosophical, sociological and historical aspects culture. For each topic selected questions for self-knowledge, a list of literature, illustrations (second section). There is an index. Designed for students of all learning higher education institutions and colleges, teachers, teachers of secondary schools of all types, seniors and all those interested in current cultural issues.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10585
Appears in Collections:Навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buravshenkova.pdf5.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.