Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/1079
Title: Проблеми системного сценарно-цільового управління технологічним комплексом (ТК) цукрового заводу
Authors: Власенко, Лідія Олександрівна
Ладанюк, Анатолій Петрович
Бойко, Регіна Олегівна
Keywords: діагностика
прогнозування
прографи
сценарно-цільовий підхід
сценарій
сценарно-цільове управління
of diagnostic
prediction
prograf
scenario-targeted campaign
scenario
scenario-targeted control
кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
кафедра інформаційних систем
Issue Date: 2011
Citation: Власенко, Л. О. Проблеми системного сценарно-цільового управління технологічним комплексом (ТК) цукрового заводу / Л. О. Власенко, А. П. Ладанюк, Р. О. Бойко // Загальнодержавний підвідомчий збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. - Кіровоград: КНТУ. - 2011. - Вип. 41, Ч. 1. - С. 188-194.
Abstract: Застосування сценарно-цільового підходу при управлінні технологічним комплексом цукрового заводу дозволяє попередити виникнення нештатних ситуацій, істотно скоротити час прийняття рішень. За допомогою фактичних операцій табличних прографів проводиться імітація вирішення ситуацій, що виникають а прогнозні операції забезпечують оцінку динаміки можливої поведінки системи та її параметрів. Применение сценарно-целевого подхода при управлении технологическим комплексом сахарного завода позволяет упредить возникновение нештатных ситуаций, существенно сократить время принятия решений. Using the scenario-target approach for sugar plant technological complex control helps to the abnormal situations, significantly reduce the decision-making time/ Thus, with the help of actual operations conducted simulation table prografs the imitation of appeared situations decisions is provided. And prognosis operations process estimations of dynamic in possible behavior of the system.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/1079
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sustemna zadacha.pdf340.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.