Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/11317
Title: Гіпохолестеринемічна дія молочнокислих бактерій in vivo
Authors: Старовойтова, Світлана Олександрівна
Співак, Микола Якович
Keywords: гіпохолестеринемічна дія
моолочнокислі бактерії
hypocholesterolemic activity
lactic acid bacteria
кафедра біотехнології і мікробіології
Issue Date: 2010
Citation: Старовойтова, C. О. Гіпохолестеринемічна дія молочнокислих бактерій in vivo / С. О. Старовойтова, М. Я. Співак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 76-ї наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 12-13 квітня 2010 р. - К.: НУХТ, 2010. - Ч. 3. - С. 20.
Abstract: Паралельне споживання дослідними групами мишей молочнокислих бактерій в різних концентраціях призводило до зниження рівня як вільного, так і загального холестерину в різній мірі,що свідчить про перспективну можливість створення на основі досліджених штамів пробіотиків із здатністю знижувати рівень холестерину. Simultaneous use the experimental group of mice lactic acid bacteria in different concentrations led to a decrease in both free and total cholesterol in varying degrees, indicating a promising opportunity to create based on strains of probiotics with the ability to lower cholesterol.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/11317
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hypoholesterolemic activity.pdf172.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.