Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/11678
Title: Розроблення методики дослідження контактної взаємодії «продукт – екструдер» в процесах пресування тіста
Authors: Сандул, Олена Олександрівна
Штефан, Євгеній Васильович
Теличкун, Юлія Станіславівна
Теличкун, Володимир Іванович
Keywords: екструзія
сила тертя
проекційно-сіткові методи
extrusion
friction forces
projection-grid methods
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Issue Date: 2000
Citation: Розроблення методики дослідження контактної взаємодії «продукт – екструдер» в процесах пресування тіста / О. О. Сандул, Є. В. Штефан, Ю. С. Теличкун, В. І. Теличкун // Проблеми та перспективи створення і впровадження нових ресурсо- та енергоощадних технологій, обладнання в галузях харчової і переробної промисловості : матеріали Шостої Міжнародної науково-технічної конференції. – Київ : УДУХТ, 2000. – С. 64–65.
Abstract: Досліджена взаємодія пари «продукт – екструдер» і запропонований алгоритм урахування сил тертя при русі тіста в екструдері. Процес екструдування проаналізований з використанням проекційно-сіткових методів. Визначено вплив різних умов поверхневої взаємодії на кінетику процесу екструзії. Розроблена методика визначення коефіцієнтів тертя. The interaction of "product – extruder" pair was investigated and an algorithm of accounting friction forces when the dough is moving in an extruder was proposed. Extrusion process was analyzed using a projection-grid methods. The influence of various conditions of the surface interaction on the kinetics of the extrusion process was determined. The method of friction coefficients determination has been developed.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/11678
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.