Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/11838
Title: Забезпечення фінансового розвитку підприємства на основі формування системи превентивного управління кризовими ситуаціями
Other Titles: Provision of financial enterprises based on formation of preventive crisis management
Authors: Сілакова, Ганна Віталіївна
Моргун, Р. В.
Silakova, Anna
Morgun, R.
Keywords: антикризове управління
фінансова криза
фактори фінансової кризи
моделі оцінки схильності підприємства до банкрутства
система раннього попередження фінансової кризи на підприємстві
антикризисное управление
финансовый кризис
факторы финансового кризиса
модели оценки склонности предприятия к банкротству
система раннего предупреждения финансового кризиса на предприятии
crisis management
financial crisis
financial crisis factors
propensity score model company into bankruptcy early warning
system of financial crises in the enterprise
кафедра фінансів
Issue Date: 2013
Citation: Сілакова, Г. В. Забезпечення фінансового розвитку підприємства на основі формування системи превентивного управління кризовими ситуаціями / Г. В. Сілакова, Р. В. Моргун // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 79 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, Київ, 15–16 квітня 2013 р. — К.: НУХТ, 2013 р. — Ч. 4. – С. 174–176.
Abstract: Розкривається сутність антикризового управління підприємством, причини виникнення фінансової кризи на підприємстві, класифікація факторів фінансової кризи та підходи до забезпечення оцінки схильності підприємства до фінансової кризи. Наведено напрями покращення антикризового впливу на фінансовий розвиток підприємства. Раскрывается сущность антикризисного управления предприятием, причины возникновения финансового кризиса на предприятии, классификация факторов финансового кризиса и подходы к обеспечению оценки склонности предприятия к финансовому кризису. Приведены направления улучшения антикризисного влияния на финансовое развитие предприятия. The essence of crisis management, the causes of the financial crisis in the enterprise, the classification of the factors of the financial crisis and approaches to assessment of exposure to enterprise financial crisis. Shows the direction of improving the impact of crisis on the financial development of the company.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/11838
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29.pdf128.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.